/Изложба за “Семейство Пиренови” в Ботаническата градина на БАН