/Изложба „Литературни архиви и културни контексти“
Зарежда Събития

Изложбата ще представи уникални документи свързани с жизнения път и творчеството на: Христо Смирненски, Никола  Вапцаров и Михалаки Георгиев, които се съхраняват в Института за литература. Сред този архивен масив се открояват някои особено ценни оригинали като ръкописи на известните произведения на Христо Смирненски – „Жълтата гостенка“, „През бурята“, бележник със записки от последните дни от живота на поета, илюстрирани с негови рисунки и др.

В архива на Никола Вапцаров особено стойностен документ е бележникът „Байер“, в който той записва предсмъртните си стихове, екземпляри от единствената му  „Моторни песни“, с лични автографи и  бележки на поета.

Интересната, но забравена фигура на Михалаки Георгиев – писател, създател на основополагащи за българската държава институции като Пловдивския панаир, статистическия институт, земеделските училища и др., е представена с богат корпус архивни документи и артефакти.