/Изложба “Многолетна мъдрост: българистиката по света”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Изложба “Многолетна мъдрост: българистиката по света” (“Wisdom for Centuries: Bulgarian Studies around the World”) се открива на 31 октомври 2018 г. от 11.00 ч. в Българската академия на науките. Експозицията е посветена на Деня на народните будители и представя развитието на българистиката – комплексно направление за изследване на български обекти и проблеми (език, литература, история и археология, изкуство, традиционна и съвременна духовна и материална култура) – извън границите на България от зараждането ѝ като научна дисциплина до наши дни. В рамките на 27 цветни постера е проследена нейната история, като се поставя акцент върху приноса на чуждестранните учени и школи за развоя на проблематиката в течение на повече от два века. Организатор на изложбата е Съветът за чуждестранна българистика и Институтът за литература при БАН.