Home/Изложба “Пантеон на Българското възраждане”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Изложба “Пантеон на Българското възраждане” организира Научният архив на БАН от 8 до 15 юли 2019 г. Изложбата представя непубликувани снимки и документи на изявени възрожденски дейци. Ценните материали са част от колекциите на Александър Алексиев и инж. Георги Мъндев и са представени на дванадесет табла.

Събитието ще бъде открито в 17.00 ч. на 8 юли 2019 г. (понеделник) в Централното фоайе на БАН. Изложбата е посветена на 150-тата годишнина на БАН и след това ще бъде представена в Националната библиотека “Св. Св Кирил и Методий”, Регионалните академични центрове на БАН и Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Go to Top