Home/Изложба „Течни кристали и бионанокомпозити: фундаментални и приложни постижения на ИФТТ-БАН с национално и световно признание“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките отбелязва 48-та годишнина от своето създаване с изложба на тема „Течни кристали и бионанокомпозити: фундаментални и приложни постижения на ИФТТ-БАН с национално и световно признание“

На 18 постерни табла във фоайето пред зала “Проф. Марин Дринов“ (ул. „15 ноември“ №1) ще бъде представено развитието на направление „Физика  на меката материя“ в ИФТТ, част от историята на което е Лабораторията по течни кристали, създадена от акад. Александър Держански, основоположник на течнокристалната физика и на изследванията с ядреномагнитен резонанс в България. Във фокуса на изложбата се открояват откриването на явлението биофлексоелектричество и неговото обяснение, което е от фундаментално значение за физиката на живата материя, както и разработването на молекулната теория на еластичността на липиден монослой, известна като „Модел на Петров, Держански и Митов“. Показани са още резултати от изследвания върху поведението на биомембрани под влияние на изменението на състава на заобикалящата ги среда и различни ефекти от използването на наночастици, композитни и биокомпозитни материали, а също и от разработваните методики за използване на водни растения като ресурс на ценни химикали, захари и феноли. Тези постижения откриват възможности за приложение в бионанотехнологиите, мембранната биофизика, оптоелектрониката, фармакологията и медицината.

В направление „Физика на меката материя“ са създадени нови методи за изследване и приложение, като голяма част от тях са патентовани и през последните пет години са регистрирани пет патента. Сред тях са Течнокристален метод за определяне на качеството на вина и други напитки, полезен за хранително-вкусовата промишленост, винопроизводството и пивоварната промишленост, Метод за характеризиране на наноструктурирани нематични течни кристали, ориентиран към областта на течнокристалната оптоелектроника, интегралната електрооптика и научните изследвания. Патентите за предложените иновативни методи са приложими в молекулната електроника, визуализацията на информация, гъвкавата електроника, контрола и модулацията на светлина, енергийната ефективност и сигурността.

Изложбата „Течни кристали и бионанокомпозити: фундаментални и приложни постижения на ИФТТ-БАН с национално и световно признание“ може да бъде разгледана  от 19 до 23 октомври 2020 г., след което ще бъде достъпна онлайн на адрес www.issp.bas.bg

Go to Top