/Изложба „70 години живяна история. Институтът за исторически изследвания на БАН в образи и дати“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Изложбата проследява с фотоси и факсимилета на документи формирането на института като Комисия за издаване на извори за българската история и превръщането ù във водещ научноизследователски център за исторически изследвания с мисия да подготви многотомна академична история на България, както и да вписва българското историческо развитие в европейския контекст.

Събитието е посветено на 70-годишнината на Института за исторически изследвания.