/Използването на слънчева фотоволтаична енергия в енергопроизводството обсъждат учени в София
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН е домакин на работна среща проект GRECO, която ще се проведе на 21 и 22 май в София. Мултидисциплинарният пилотен проект е финансиран  по програма „Хоризонт 2020“. GRECO промотира концепцията за наука отворена към обществото. Социалната насоченост на проекта е в областта на по-разширено използване на слънчевата фотоволтаична (PV) енергия в енергопроизводството. Партньорите в този проект са от четири области на обществения живот – индустрия, академия, гражданско общество и управление. Участието на външни лица за науката в процеса по вземане на решения  поражда нови очаквания, а именно – да се улесни и разшири интеграцията на фотоволтаичните технологии в съвременните енергийни системи. Тези цели ще се реализират чрез разработката на 6 иновативни продукта – алгоритми за изучаване на процеси на стареене в PV модули, процедури по възстановяване на PV елементи при полеви условия, PV помпени системи за напояване, високоефективни фотоелементи, микро-тракери, соларни термопомпени системи за сгради.

Актуална информация за проект GRECO и събитието може да намерите на уеб-адреси www.greco-project.eu  и www.solarlab.bg.