Home/Икономическият институт на БАН отбелязва 70 години от създаването си
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките отбелязва 70 години от създаването си. Тържественото честване ще се състои на 4 ноември 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ №1) от 17:00 часа.

Тържеството ще бъде открито с приветствено слово от директора проф. Александър Тасев. Ще бъде направена презентация на основните дейности на Института и организирана изложба на научни трудове – монографии и други материали, които показват постиженията на икономистите през годините.

Кръглата годишнина на Института съвпада с тържествата по повод 150 години от създаването на БАН – най-старата и най-голямата научна институция в страната, основана девет години преди Третата българска държава, наследник на Българското книжовно дружество.

Икономическият институт при БАН е приемник на основаното през 1895 г. Българско икономическо дружество – обществена организация на представителите на икономическата мисъл и стопанската практика у нас. Дейността на Дружеството е насочена към събиране, проучване и публикуване на данни за състоянието на националната икономика и търсене на пътища за нейното подобряване, с което оказва съществено влияние върху стопанския живот в страната през първата половина на ХХ век.

Идеята за създаването на Икономически институт при БАН се заражда през 1947 г. В първия в историята на БАН годишен научен план за 1948 г. е записано, че Академията едва ли би могла да реши в пълна степен възложените й от закона и правителството задачи, ако не бъде създаден Икономически институт. Така, с решение на Управителния съвет на БАН, през 1949 г. Икономическият институт се утвърждава като самостоятелно специализирано звено на Академията. Първият директор на Института е акад. Иван Стефанов.

През 2010 г. при преструктурирането на звената на БАН, Икономическият институт е преименуван в Институт за икономически изследвания.

Go to Top