/Институтът по механика – домакин на Информационен ден
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 18 декември Институтът по механика при БАН ще бъде домакин на Информационен ден на тема „Проектът Национален център по мехатроника и чисти технологии през 2019 г.“. Форумът с начален час 11 часа ще се състои в зала 510, ет. 5 на Института по механика.

За проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, с водеща организация  Институтът по обща и неорганична химия, 2019 е година на първи стъпки в изграждането на научноизследователската структура. Приключена е строително-ремонтната дейност и е създадена Чиста стая в Лабораторията по приложна физика в Пловдив. В пет института на БАН (Институт по физикохимия, Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по механика,  Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика и Институт по катализ), във Физическия факултет и Факултета по химия и фармация на Софийския университет е закупено ново оборудване и са доокомплектовани съществуващи апаратури.

В обновените лаборатории, снабдени с модерно оборудване, са създадени условия за провеждане на изследвания  на високо научно ниво в областта на мехатрониката,  микро- и нанолектрониката, автомобилостроенето, на опазването на околната среда и енергетиката, на биотехнологиите и др. Получени са първите публикативни резултати, работи се по задачи с учени от международни изследователски центрове и  вече е проявен интерес от бизнес организации към възможностите на  доставеното по проекта оборудване.

В програмата на Информационен ден 2019 за дейностите по реализиране на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е включено посещение на обновените лаборатории в института-домакин (Институт по механика, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 4).