/Институтът по минералогия и кристалография се включва в кампанията „БАН представя своите институти“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ ще се включи в кампанията „БАН представя своите институти“ на 13 декември, (четвъртък), от 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките на ул. „15 ноември“ 1.

Директорът проф. д-р Росица Николова ще представи дейността на Института. Учените ще говорят за основните експертни дейности на ИМК – БАН, ще бъде показан и филм за различните лаборатории и изследванията, които се извършват в тях.

Във фоайето ще бъдат експонирани музейни образци от Минералната колекция на института, сбирка от природни картини, изработени от скали, както и постерна изложба, отразяваща научните и експертни дейности на ИМК – БАН.

Кампанията ще продължи в сградата на Института по минералогия и кристалография на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107. От 14 до 16 ч. вратите на лабораториите ще бъдат отворени за посетителите, които ще имат възможността да видят различни демонстрации.

ИМК е водещо звено в областта на минералогията и кристалографията с мултидисциплинарен научен екип и модерна изследователска инфраструктура. Наличието на специалисти по минералогия, кристалография, минерални суровини, химия и физика дава възможност за осъществяване на конкурентоспособни изследвания в широк спектър на природните науки и за решаване на разнообразни проблеми на природни, техногенни и експериментално моделирани минерални системи, както и за синтез и кристало-химична характеристика на нови перспективни материали.

Институтът работи съвместно с български и чуждестранни научни организации за осъществяване на научни и научно-приложни проекти и е търсен партньор при решаването на научно-приложни и технологични задачи, свързани с добива и ефективното използване на минерални ресурси, характеризиране на нови материали и различни продукти на фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.