/Институтът по роботика на БАН представя иновативни решения при ферментация на бира
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по роботика на БАН ще представи иновативни решения за ферментационни процеси за добив на бира с определено алкохолно съдържание.

Екип от секция Мехатронни био/технологични системи от Институт по роботика на БАН, съвместно с биотехнолози от катедра „Вино и пиво“ на УХТ Пловдив е разработил и апробирал  иновативни инженерни решения позволяващи следенето на продуцирането на алкохол по време на  ферментационния процес при производство на пиво и автоматичното му поддържането на предварително зададена от технолога концентрация. За улесняване внедряването на тези иновации се разработва автономна роботизирана платформа, която може да бъде управлявана  и в отсъствие на висококвалифицирани специалисти единствено  следвайки инструкциите за работа с платформата.

Пивоварната промишленост е една от приоритетните за нашата страна. За разширяване на продуктовото разнообразие  с гарантирани вкусови качества при различни концентрации на алкохола в пивото се разработват и внедряват редица иновативни решения. Известно е, че нискоалкохолната бира се получава след варене на бира с високо съдържание на алкохол, при което вкусовите качества се влошават. Това е причината производителите на такава бира да я предлагат с различни вкусове  на лимон, портокал и други.