/Институтът по роботика представя киберфизични системи в образованието и обучението на деца със специфични потребности
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Темата за включване на кибер-физични системи в образованието е изключително важна защото се отнася до училището на бъдещето. Чрез внедряване на най-новите технологични, компютърни и роботизирани системи в училищата целта на обучението ще стане по-постижима – да се осигури индивидуален стил на обучение на всеки ученик според неговите потребности и способности.

В ход са редица проучвания в рамките на проект CybSPEED, финансиран от програмата Мария Склодовска Кюри на Хоризон 2020 на начина, по който хората възприемат уроците, преподавани с помощта на роботи и как роботите помагат да се привлече вниманието и поддържа неговия фокус по време на урока.

Ще бъдат представени кратки демонстрации с роботи НАО и АНРИ.