Начало/Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява 25 октомври 2019 година за  Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”.

Събитието е посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Апаратурата, която ще бъде представена, е придобита/подкрепена от Проект „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)“, ИНФРАМАТ и Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.001-0008.

В Деня на отворените врати ще бъдат показани интересни демонстрации за ученици, студенти, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията.

Гостите ще могат да се запознаят с възможностите на използваната апаратура и методите на работа.

На мероприятието ще бъде представена атрактивна програма за ученици, която цели да стимулира техния интерес към науката и да насърчи любознателността им. Студентите и докторантите ще могат да наблюдават разнообразни специфични изследвания. За фирмените организации Институтът по физикохимия ще представи своите най-важни апарати и методи с приложно значение.

С програмата можете да се запознаете ТУК.

 

Go to Top