/Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своя 60-годишен юбилей
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своята юбилейна годишнина – 60 години от основаването си, на 20-ти април 2018 г. Тържественото честване ще се състои от 15:00 до 17:30 часа в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември, 1000 София).

В продължение на вече 60 години Институтът се утвърждава като най-голямата и комплексна научна организация в сферата на физикохимичната наука у нас. Той е създаден през 1958 година от акад. Ростислав Каишев, учен с широка ерудиция и безспорен авторитет, и съмишлениците му със задачата да извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на физикохимията. Днес е престижен национален център и активен участник в дейността на световната физикохимична общност.

За годините на своето съществуване Институтът по физикохимия е публикувал над 3600 научни публикации и повече от 100 авторски свидетелства и патенти, които имат широк отзвук (над 36000 цитирания) в научната литература. Сред публикациите са множество тематични обзори и основополагащи монографии в областта на фазообразуването, кристалния растеж, електрокристализацията и колоидите и дисперсните системи, отпечатани в известни чуждестранни издателства за научна литература.