/Информационен ден: Бъдещи и навлизащи технологии
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 13 март 2018 г., вторник, от 9:00 до 13:00 ч., в конферентната зала на Дом на Европа (ул. “Г.С.Раковски” №124) ще се проведе информационен ден: Бъдещи и навлизащи технологии/ Future and Emerging Technologies (FET) в работната програма за 2018 – 2020 на Хоризонт 2020.

FET е инкубатор за нови идеи и нововъзникващи общности, насърчавайки неконвенционалните изследвания на предизвикателствата, пред които е изправена Европа и широкомащабни изследователски проекти с визионерски цели, които предлагат и нови социални решения. Направлението финансира проекти за нови идеи за радикално нови бъдещи технологии, на ранен етап, когато има малко изследователи, работещи по дадена проектна тема. Това може да включва широк спектър от нови технологични възможности, вдъхновени от авангардни науки, неконвенционални сътрудничества или нови научноизследователски и иновационни практики.

Събитието е предназначено за представители на академичната общност, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на нанотехнологиите и нови материали, биотехнологии, зелени технологии, медицински и невро-технологии, квантови технологии, роботика и др.

Лектор е представител на направлението „Бъдещи и навлизащи технологии“ към Eвропейската комисия, участник в успешен проект в направлението национални контактни лица по Хоризонт 2020.

Участието е безплатно, след регистрация ТУК