/История на Българското книжовно дружество
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за исторически изследвания Ви кани на 10 декември 2019 г. (вторник) от 15:30 ч. в Големия салон на Института (на адрес бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, партер) на лекцията на д-р Димитър Христов на тема: „История на Българското книжовно дружество“.

Събитието е част от поредицата открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми от различни епохи, посветени на 150-годишнината на Българската академия на науките.

През юбилейната 2019 година имаше много поводи да се говори за историята на Българската академия на науките и нейния предшественик, Българското книжовно дружество (1869-1911). И тъй като настоящата лекция е посветена на същата тема, акцентът ще бъде поставен върху някои пренебрегнати страни и по-малко дискутирани въпроси. Сред тях са: борбата за привличане на българската интелигенция към каузата на БКД; вътрешните сблъсъци в управлението на дружеството; съревнованието между научното и литературно-художественото начало в дейността му; изключително важната, но недооценена роля на Настоятелството. Историческият път на БКД съдържа редица паралели на трудностите, през които днес преминава БАН, а заедно с тях и възможност да бъдат извлечени ценни поуки от миналото.