/Кампания „БАН представя своите институти“: Кирило-Методиевски научен център
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 10 май (четвъртък) от 11:00 часа в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември 1) Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) ще отбележи празника на св.св. Кирил и Методий с академично тържество „Корени на българската духовност и знание“. В програмата на честването са включени две беседи, представящи изследванията по кирилометодиевистика в БАН от Освобождението до наши дни. За това, какво е довело една млада полска изследователка на Кирило-Методиевото дело в Българската академия на науките, ще говори д-р Евелина Джевиецка, член на международния екип от учени, работещ в КМНЦ.

В рамките на тържеството ще бъде представен наскоро издаденият от КМНЦ сборник „Климент Охридски в културата на Европа“ (С., 2018, 912 с.), включващ докладите на 54 участници от 10 държави (Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Русия, Словакия, Словения и Сърбия.). За тази книга – събитие в науката, ще разкажат чл.-кор. Свeтлана Куюмджиева, акад. Васил Гюзелев и проф. Анна-Мария Тотоманова.

По време на представянето ще бъде открита изложбата „Възрожденски щампи и йерусалимии“, съхранявани в РИМ – Варна, която за първи път ще бъде експонирана в София. Изложбата е част от международния научен проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството при Еврейския университет в Йерусалим (From the Holy Land to the Holy Church: Apostolic Missions and Pilgrimage and the Formation of Christianity during the Late Antiquity).

Хоровете на НГДЕК „Константин – Кирил Философ“ ще изнесат коцерта „Възрожденски школски песни за празника“.