/Кирило-методиевският научен център представя първото дипломатично издание на старобългарския юридически сборник Псевдозонара
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Кирило-методиевският научен център – БАН и Институтът по славистика „Ян Станислав” представят първото дипломатично издание на най-стария български канонично-правен сборник славянския Псевдозонар на 31 октомври от 16.00 ч. в зала „Иван Гешов” (зала 207) на БАН.

Изданието е подготвено по ръкопис  № И-437 от сбирката на Задкарпатския етнографски музей, Словакия, сборник от началото на XVII в. То е придружено от изследване, представящо текстологичната история на сборника и неговото значение в славянската книжовна традиция. Част е от работата по съвместния проект „Средновековните канонично правни текстове и техните славянски рефлексии в европейската юридическа култура” (2018–2020). Отличено като най-добро научно хуманитарно издание за 2018 г. от Словашкия литературен фонд.

Датиран от Второто българско царство в края на XIII – началото на XIV в., заради своя изключително богат състав, той се превръща в една от най-важните юридически книги. За неговата популярност говорят многобройните му български, сръбски, руски, молдовски, влашки и рутенски преписи, обхващащи периода XIV – XVII в. В него могат да бъдат открити както текстове, свързани с избора на висшия духовен клир, уреждащи живота на монасите и задълженията на свещениците, така и такива, регулиращи всекидневния живот на миряните: отношенията с друговерци и еретици, организирането на забави и помени, санкционирането на магически практики и други.