/КМНЦ – БАН е съорганизатор на международна научна конференция в Рим
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Учените от Кирило-Методиевският научен център на Българската академия на науките ще участват на 18 и 19 май 2018 г. в Рим (Италия) в Международна научна конференция „L’OPERA CIRILLOMETODIANA E I PAPI DI ROMA: DA ADRIANO II A GIOVANNI-PAOLO II“ („Кирило-методиевската традиция и римските папи: от Адриан II до Йоан Павел II”). КМНЦ е съорганизатор на събитието заедно с Университета Рома-3, Папския институт за източни изследвания и миланската Академия Амброзиана.