На 9 февруари (петък) в 10:00 часа в Големия салон на БАН ще се състои тържествено откриване на Научната конференция с международно участие «Българското музикознание – ретроспективи и перспективи (70 години музикознание в БАН)».

Конференцията е посветена на 70-годишнината от началото на дейността на Института за музика с музей, чийто приемник днес е сектор «Музика» на Института за изследване на изкуствата – БАН.

Научната й програма ще се проведе на 9 февруари (10:30 – 16:30) в Големия салон на БАН, 10 и 11 февруари (10:30 – 16:30) в Института за изследване на изкуствата.