Home/Конференция „Стандартизация, научни изследвания и иновации“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” на Българската академия на науките (ИМСЦТХ-БАН), съвместно с Българския институт за стандартизация (БИС) организират конференция на тема „Стандартизация, научни изследвания и иновации”. Събитието ще се проведе на 29 октомври 2019 г. от 9 часа в Гранд хотел София, зала Триадица.

По време на конференцията ще бъдат представени дейността на БИС, европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и националната контактна мрежа към нея. Събитието цели да засили ролята на стандартите в подкрепа на научните изследвания и иновациите. Изследователите, иноваторите и подкрепящите ги заинтересовани страни ще бъдат информирани относно възможностите за използване на стандартизацията като инструмент за внедряване на пазара или постигане на резултати в рамките на програми за научни изследвания като Хоризонт 2020 и предстоящата Хоризонт Европа.

С програмата можете да се запознаете ТУК.

Go to Top