/Конференция с международно участие на тема: “Невронауки и микробиом – от теорията до експеримента и практиката”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Конференцията с международно участие, която Институтът по невробиология организира, е посветена на 150-годишния юбилей от основаването на БАН и представлява интерес за всеки, който се интересува от невронауки, биоинформатика и изследване на микробиома.

Официален език е английски.

Лекции ще изнесат водещи специалисти от чужбина. Подходяща e за биолози, фармаколози, биофизици, лекари, химици, психолози, студенти по описаните специалности, както и за всички, които проявяват интерес към постиженията в невробиологията и медицината.