Home/Кръгла маса Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за литература – БАН, Софийският университет „Свети Климент Охридски“ и Френският институт в София организират на 2 ноември 2019 в конферентата зала на СУ кръгла маса на тема Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе.

Вниманието ще бъде насочено към представянето на автори и творби, които присъстват в две и повече литератури, към явления, които надхвърлят езиковите и държавните граници. Ще бъдат потърсени мотивите за избора на втори език – живот в друга среда, престиж на втория език и втората култура… Изборът на език ще се разгледа в контекста на културната памет и местата на паметта. В конференцията ще вземат участие учени от Франция, Белгия, Гърция и Швейцария.

Предвижда се материалите да бъдат рецензирани и публикувани в списанията Études balkaniques, Colloquia Comparativa Litterarum и „Литературна мисъл“.

Програма на конференцията може да видите тук.

Go to Top