Home/Кръгла маса за проактивно ангажиране на бизнеса в процеса по вземане на решения
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за държавата и правото на Българската академия на науките в партньорство с Института за политики за малки и средни предприятия и Центъра за оценка на въздействието на законодателството организират кръгла маса с представители на администрацията за валидиране на предложенията по проекта, в рамките на която ще бъдат представени добри практики и предложения за внедряване на механизъм за проактивно ангажиране на бизнеса в процеса по вземане на решения. По време на форума ще се обсъдят проблемите на целевите групи и възможностите за съвместното им решаване. Кръглата маса ще се състои на 18 септември 2019 г. (сряда), от 17:00 ч. в град София, ул. „Искър“ № 4 в СОХО (http://soho.bg/), партерен етаж. В проявата ще вземат участие представители на централната администрация, неправителствени организации и академичните среди.

Go to Top