/Кръгла маса „История и политика в Югоизточна Европа“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 26 ноември 2019 г. в заседателната зала на Института за исторически изследвания (бул. Шипченски проход № 52, бл. 17) ще се проведе кръгла маса „ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“. Този научен форум е в рамките на съвместен проект с Института за югоизточноевропейски изследвания към Румънската академия на тема „В търсене на полезното минало: Историята като ресурс за настоящето“.

Участниците ще представят и коментират в сравнителен и критичен  план теми, свързани с публичните употреби на историята, политиките на паметта и отношенията между познанията за миналото и политическите императиви.

Темите визират аспекти на историческата проблематика и дискусионни въпроси в историята на България и Румъния от XIX век до наши дни.

ПРОГРАМА