Начало/Кръгла маса на тема „Названия на етнически и религиозни общности в България“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Целта на кръглата маса е да инициира интердисциплинарна научна и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни етнически и религиозно общности в България. Учени от различни академични дисциплини, представители на самите общности, общественици и журналисти ще имат възможност да обменят познания и да съпоставят възгледите си по темата в рамките на три панела, посветени на ромите, българите-мюсюлмани и хетеродоксните мюсюлмани. Като резултат от кръглата маса се очаква да се изяснят термините, екзонимите и ендонимите на групите, да се постигне повишаване на качеството на научните изследвания, както и да се насърчи диалога между учените, етническите, религиозните и етноконфесионалните групи и обществото.

Go to Top