/Лекционен курс на доц. Кармен Арена по Програма „ЕРАЗЪМ +“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

В периода 8-11 май 2018 г. Институтът по физиология на растенията и генетика- БАН ще бъде домакин на цикъл от четири лекции на Доц. Кармен Арена от Университета на Неапол „Федерико II”, Италия. Лекциите ще се проведат на английски език и ще бъдат фокусирани върху ключови изследвания в растителната биология, включващи защитните механизми в растителните клетки и ролята на растенията в различните екосистеми.

 

Теми на лекциите:

 

  1. 8-ми май 2018 г. – Photoinhibition and photoprotection in plant cells (Фотоинхибиране и фотозащита в растителните клетки).

Лекцията представя основни защитни механизми, характерни за висшите растения, за  безопасно разсейване на излишната светлинна енергия, избягвайки фотоинхибирането. Особено внимание ще бъде отделено на фотохимичните и нефотохимичните стратегии в различни условия на околната среда.

  1. 9-ти май 2018 г. – Plants in polluted environments: implications for the ecosystem health (Растения в замърсена околна среда: последствия за здравето на екосистемите).

Лекцията представя ролята на растенията в една екосистема и предимствата при използването на растителни организми като индикатори за оценка на степента на замърсяване в различни среди. Ролята на висшите растения в биомониторинга на околната среда и във фиторемедиацията ще бъде обсъдена, като се използват различни казуси.

  1. 10-ти май 2018 г. – The challenge of plants in Space (Предизвикателството на растенията в Космоса)

Лекцията е съсредоточена върху възможностите за отглеждане на растения в условията на микрогравитация и йонизираща радиация. Специално внимание се отделя на фундаменталната роля на растенията в изкуствените екосистеми, а именно биорегенеративните системи за поддържане на живота (BLSS).

  1. 11-ти май 2018 г. – The Green Power: Photosynthesis in a changing world (Зелената мощ: Фотосинтезата в променящия се свят)

Лекцията обсъжда биохимични, морфологични и екофизиологични адаптации, благоприятстващи наземната и водната растителност в съвременния сценарий на климатичните промени. Особено внимание ще бъде обърнато на свързаните с фотосинтезата характеристики и как те реагират на променящата се среда.

 

Всички лекции ще се проведат в Заседателна зала на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН – етаж 2, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21 от 10: 30 часа.