Начало/Лекция на тема „Имунната система в ранните етапи на живота: роля на γδ Т клетките“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 17 януари 2018 г. Институтът по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” – БАН организира лекция на тема „Имунната система в ранните етапи на живота: роля на γδ Т клетките“. Гост-лектор ще е Dr David Vermijlen, от Института по медицинска имунология, Брюксел, Белгия. Лекцията ще се проведе от 15:00 ч. в Заседателната зала на института.

Вместо да се разглежда като незряла имунна система, в днешни дни имунната система на новороденото се възприема просто като различна, с доминиране на Th2 отговор или на имунна толерантност. Първоначално предложената хипотеза на Adrian Hayday се подкрепя от все повече доказателства, включително и нашите собствени резултати, че γδ Т клетките са важни в ранните етапи на живота. Въпреки че при хората циркулиращите Т клетки могат да бъдат открити още през 12-та седмица на бременността, повечето данни за Т клетките в най-ранните етапи на живота, включително γδ Т клетките, се получават от проучвания върху кръв от пъпна връв при доносена бременност (> 37 седмици). Нашите резултати показват, че кръвта на фетуса в средната третина на бременността (преди 30 седмици) съдържа доминантно количество Vγ9Vδ2 Т клетки. Тези лимфоцити експресират семиинвариантен TCR, фосфоантиген -реактивни са и показват предварително програмиран ефекторен потенциал, което предполага, че тези γδ Т клетки могат да изпълнят важна имунна роля във феталните тъкани.

Лекцията ще се проведе в Заседателната зала на ИБИР-БАН, бул. Цариградско шосе, 73.

Go to Top