/Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век – международна конференция
Зарежда Събития

Международната конференция ще въведе в научно обращение нова интерпретация на темата за взаимодействието в книжовното наследство на източните и южните славяни в период от девет века (ХІ–ХХ век).

Участниците в престижния научен форум ще представят малко познати писмени паметници, архивни документи и артефакти. Конференцията обединява видни учени от пет страни: България, Белгия, Сърбия, Русия, Швеция, които работят върху проблеми изключително актуални както за съвременнните хуманитарни науки, така и в геополитически контекст.

Повече информация вижте ТУК.