Home/Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век – международна конференция
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международната конференция „Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век“ ще въведе в научно обращение нова интерпретация на темата за взаимодействието в книжовното наследство на източните и южните славяни.

Откриването ще бъде на 21 ноември от 9.30 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, а заседанията ще продължат на 21 и 22 ноември в зала 2 на Софийския университет. По време на официалната част председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще връчи почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента на Анатолий Турилов – руски историк-славист, специалист по историята на древната руска и славянска литература, културната и църковната история на източните и южните славяни.

Конференцията се организира от Института за литература на БАН в сътрудничество с Център за славяно-византийски изследвания „Иван Дуйчев” по европейската програма ERA NET Rus Plus. Тя си поставя за цел чрез откриването и анализа на непубликувани извори (ръкописи, архивни документи, артефакти, био-библиографии и творби) да представи нов поглед към книжовното наследство на източните и южните славяни. Взаимоотношенията обхващат период от девет века (ХІ–ХХ век), като вниманието ще бъде насочено към множество „бели петна“ в периодизацията на взаимоотношенията и оценката им в научната традиция.

Ще участват учени (историци и филолози) от пет страни – Белгия, България, Русия, Сърбия, Украйна. Сред участниците са млади учени, защитили своите докторски дисертации и такива, които са докторанти в момента.

Повече информация вижте ТУК.

С програмата можете да се запознаете ТУК.

Go to Top