Начало/Актуалните проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство ще обсъждат учени в БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Актуалните проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и приносът на учените от БАН в прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. ще обсъдят учени на международна научна конференция в БАН. Събитието ще се проведе на 17 и 18 октомври 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Форумът е под патронажа на Председателя на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и е едно от основните научни събития, посветени на 150-годишнината на академията. Той се организира съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, а от страна на БАН пряко ангажиран е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей.

С програмата на научната конференцията можете да се запознаете ТУК.

Go to Top