/„Международен семинар по екология – 2019“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

„Международен семинар по екология – 2019“ ще се проведе на 18 и 19 април 2019 г., в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Семинарът се организира съвместно със секция “Биология” към Съюза на учените в България и е посветен на 150- годишнината на БАН и на 75 години от създаването на СУБ.

Студенти, докторанти, млади и изявени учени ще имат възможност да представят научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти. Семинарът ще се проведе в следните основни тематични направления:

Биологично разнообразие и консервационна биология;

  • Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация;
  • Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие;
  • ланДшафтна екология;
  • екология и образование;
  • Други кореспондиращи направления.

Допълнителна информация, покана и официална програма са качени на интернет сайт на Семинара и страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките: https://seminarofecology.wixsite.com/2019 и http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/17