/Международна годишна научна конференция на Института за български език на БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ организира своята поредна Международна годишна конференция. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ № 1). Конференцията ще се проведе на 14 май от 14 до 18 ч. и на 15 май от 9 до 18 ч.

Тематиката обхваща въпроси, свързани със съвременния български език, българската лексикология и лексикография, терминология и терминография, историята на българския език, българската диалектология, етимология, ономастика, етнолингвистиката, общото и съпоставителното езикознание, компютърната лингвистика.

По време на конференцията ще бъде проведена и кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език.

Събитието се посвещава на 150-ата годишнина от основаването на Българската академия на науките.

С програмата можете да се запознаете ТУК.