Начало/Международна конференция за преосмисляне на социализма събира над 100 учени от Европа, Азия и Северна Америка в София
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

„(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ ще обсъди  държавния социализъм в Европа,  наследството и влиянието му върху постсоциалистическите общества 30 години по-късно.

От 7 до 9 ноември 2019 г. в парк-хотел „Москва“, учени от три континента ще дискутират държавния социализъм в Европа, 30 години след падането на Желязната завеса. Международната конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ събира над 100 учени, представители на различни научни дисциплини – етнология, антропология, история, политически науки, изкуствознание, литературна история и други.  Организатор на събитието е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

На форума ще бъдат обсъдени теми като всекидневна култура и начин на живот – материална култура, хранене, мода, кино, музика, свободно време и отдих, отношения между половете, детство и младежки култури, трудов свят, религия и атеистична политика, култура на паметта за социализма – възпоменания за политическите репресии, значения на социалистическите паметници и социалистическото наследство в градска среда, музеализиране на социализма и музеите през социализма, подходи при изучаването на държавния социализъм и др. В програмата се открояват както бележити имена на учени, така и на млади изследователи, чиито контакт със социализма е изцяло през архива, наратива и изкуството.

Тридесет години след края на държавния социализъм нуждата от познание за него е все така актуална. Макар и в различна степен, и до днес постсоциалистическите общества в Централна, Източна и Югоизточна Европа са разделени в отношението си към близкото минало. Политиката и културата на паметта за социализма продължават да бъдат поле на напрежение и спор между политиците и между различни социални групи. Международната конференция поставя акцент върху (пре)осмислянето, в опит да се тематизира състоянието на изследванията за социализма, да се осветлят нови полета и добавят нови детайли към познанието за периода.

Пълната програма на събитието можете да видите ТУК.

Go to Top