/Международна научна конференция “Архитектура и динамика на генома”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Разработването на количествена теория за това как клетките реагират на заобикалящата ги среда и изменят своите функции е един от най- важните проблеми в науката. През последния половин век, стана ясно че структурата и динамиката на генома играят голяма роля в този отговор. Необходимостта да се разбере структурата на генома и значението и за неговото функциониране привлича учени и инженери от различни области на науката.

Институтът по молекулярна биология на БАН съвместно с Университета “Райс” (САЩ) организират международна конференция “Архитектура и динамика на генома 2019”, на която ще се представят и дискутират най-последните разработки в биофизиката и биохимията на еукариотното клетъчно ядро. В конференцията ще участват около 50 утвърдени учени в областта, както и равен брой студенти и постдокторанти. Мероприятието ще е с продължителност четири дни, като дискусиите на изследователите ще се занимават с ядрената механика и хромозомната динамика при репликацията, хромозомната сегрегация, транскрипционните “избухвания”, биофизиката на генното регулиране, механизмите на сплайсинга и при образуването на ДНК бримки. Срещата ще бъде посветена също на структурните преходи на хроматина през клетъчния цикъл, фазовите преходи, индуцирани от РНК и ДНК организация на ядрото и тяхната роля в регулацията на генната експресия и поправката на ДНК.

Конференцията ще привлече най-изявените изследователи в областта, ще бъде форум за представяне на последните достижения в областта и ще стимулира появата на нови идеи и сътрудничества.