/Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международната научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“ ще се проведе на 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на Българската академия на науките и в Централния военен клуб. Официалното откриване е в 9.30 ч. в Големия салон на БАН. Научният форум се организира от Института за исторически изследвания на БАН с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и със съдействието на украински държавни и научни институции по повод 100-годишнината от установяването дипломатически отношения между България и Украйна.

По време на конференцията ще бъдат изнесени над 50 доклада от учени от България и Украйна, които са посветени на историята на българо-украинските отношения от средните векове до нашето съвремие в контекста на европейската история. Акцентите в тях ще бъдат поставени върху корените и еволюцията на двустранните контакти, отношенията преди и след Брест-Литовския мирен договор и съпътстващия го българо-украински договор (1918), мястото на двете държави в международните отношения след края на Студената война, българското присъствие в Украйна и украинското присъствие в България.

Програмата на конференцията можете да видите ТУК.