/Международна научна конференция в областта на фотониката и оптоелектрониката
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ организира международна научна конференция на тема „Мултифункционални материали и устройства за фотониката и оптоелектрониката“, която ще се проведе от 23 до 26 юли 2019 в Гранд хотел Банско.

Целта на конференцията е да обeдини учени от различни научно-изследователски направления на фотониката, оптичните материали и технологии да обменят нови идеи, научни резултати и намерят партньори за бъдещо сътрудничество. ИОМТ кани студенти, докторанти, пост-докторанти и млади учени, с интереси в посочените научни направления, да се присъединят към събитието и споделят напредъка си в научните изследвания.

Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ (проект КП-06-МНФ/9) и международно научно сътрудничество на БАН (проекти на ИОМТ-БАН с Министерство на науката и технологията (MOST) на Тайван и Националния център за изследвания (CNR) на Италия).