/Международна научна конференция на тема: „Право и културни ценности“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за държавата и правото на БАН и Юридическият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организират Международна научна конференция на тема: „Право и културни ценности“. Конференцията ще се състои на 16 ноември 2018 г. в заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет от 9.00 до 18.00 ч. Работните езици на конференцията са български, английски, френски и италиански.

Докладите, представени на конференцията и оформени съобразно приложените изисквания, моля да се изпращат на е-адрес law_conference2018@abv.bg до 20 декември 2018 г. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в научно рецензиран сборник. Организационният комитет се състои от – проф. д-р Ирена Илиева, проф. д.ю.н. Малина Новкиришка, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Петя Неделева, гл. ас. д-р Гергана Гозанска, гл. ас. д-р Ангел Шопов.