/Международна научна конференция Relation and Representation по проект „Не/Съседни подходи в хуманитаристиката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международната научна конференция Relation and Representation ще се проведе в конферентните зали на хотел „Дом на учения“ (бул. „Шипченски проход“ 50) на 19 и 20 април. В конференцията ще вземат участие учени от България, Унгария, Италия, Словения и Канада. Работният език е английски.

Проф. д.ф.н. Иван Младенов и д-р Александър Феодоров от Института за литература – БАН отправят покана към изследователи от всички институти и висши училища, както и техни гости да присъстват на конференцията.

Събитието се реализира по проект „Не/Съседни подходи в хуманитаристиката“ по Програмата за подпомагане на докторантите и младите учени в БАН – 2017 г.

За повече информация, моля, вижте прикачената програма.