Home/Международна работна среща „Геохимични промени на органичното вещество в насипищата на Източномаришкия басейн”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международна работна среща „Геохимични промени на органичното вещество в насипищата на Източномаришкия басейн” ще се проведе от 25 до 27 юни 2019 г. Организатори са  Гeологическият институт и Институтът по органична химия с Център по фитохимия (БАН), финансирането е по Фонд „Научни изследвания”, Проект ДН 04/5/2016.

Пленарните заседания ще се проведат в ст. 203 – Заседателна зала на Гeологически институт „Страшимир Димитров”, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, София. Програма може да видите тук

Go to Top