/Международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международното състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” е поредната инициатива от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu. Тя се разработва от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН в международно сътрудничество и цели по-активно включване на карстовата тематика в образователната система, вкл. чрез иновативни форми. В края на декември 2018 г. състезанието получи подкрепата и на ЮНЕСКО (чрез проект на НИГГГ-БАН по Програмата за участие 2018-2019 г.).

Състезанието е предназначено за ученици на възраст от 16 до 19 г. с предпочитания към различни учебни предмети и научни области, но обединени отборно от траен интерес към карста. Първото състезание е експериментално и ще се проведе от 4 до 9 август 2019 г. в реалните условия на типичен карстов терен в България – Брестнишката карстова геосистема, която обхваща територии от две общини – Тетевен и Ябланица, Ловешка област. Регламентът на състезанието предлага на участниците творческа свобода за изява на знания и умения за карста, които да демонстрират в пряк контакт с карстова среда и да представят публично пред местната общественост.

Състезанието е част от програмата на Международния научно-практически форум ProKARSTerra`2019, който се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ – БАН и е посветен на 150-годишнината на БАН, 90-годишнината на организираното пещерно движение в България и 10-годишнината на международната научна мрежа  ProKARSTerra.