/Министър Денков ще представи в БАН актуалното състояние на приоритена ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

По покана на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще представи актуалното състояние на приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Срещата ще се проведе на 20.02.2017 г., понеделник, от 11:00 часа, в Големия салон на БАН.

Канят се всички представители на академичната общност.