/Музейна сбирка „Роля на ИБИР за развитието на репродуктивната биология и имунология”
Зарежда Събития

ИБИР – БАН е утвърден научен център и извършва фундаментални и приложни научни изследвания, както и образователна дейност в областта на биология и имунология на размножаването при животните и човека.

ИБИР е институт – инициатор на направлението “Имунология на репродукцията” и заедно с Нобеловият лауреат проф. Робърт Едуардс е учредител на Международния Координационен Комитет по Имунолгия на репродукцията. ИБИР е един от пионерите в Европа по въвеждането на ембриотрансфера и криопрезервацията на гамети в развъждането на селскостопански животни.

ИБИР – БАН е водеща научна организация в националното научно пространство по отношение на изследванията свързани с биологията и имунологията на размножаването, отразяващи научните приоритети на БАН и Националната програма за развитие на науката.