/Научен семинар “Миграцията и културно-историческото наследство”
Зарежда Събития

Основните тематични направления на сeминара са: миграциите в древността; културното наследство на етническите и религиозните групи в България; българската диаспора и аспекти на нейната култура.

Участниците в семинара са от институтите от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ в БАН.