/Научен форум и изложба, посветени на чуждестранната българистика, в рамките на българското председателство на ЕС
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за литература на Българската академия на науките и Съветът за чуждестранна българистика към УС на БАН организират международна кръгла маса на тема „Българистиката в Европа: настояще и бъдеще“. Тя ще се проведе в клуб „Перото“ в НДК на 11 май от 13 ч. на и 12 май от 9.30 ч. Събитието е част от едноименен проект № 115-8/04.12.2017, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ в рамките на „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“.

В рамките на същия проект на 11 май от 18,30 ч. в градинката на „Кристал“ ще бъде открита изложбата „Многолетна мъдрост: българистиката в Европа“. В 28 табла ще бъде представен приноса на учени от над 20 европейски държави в течение на две столетия за развитието на научното познание за българския език, народ, история и култура. Ще бъде проследена историята на българистиката като част от европейската хуманитаристика и културно наследство, като се постави акцент върху приноса на чуждестранните учени и школи за развоя на нейната проблематика в течение на повече от два века. Изложбата цели да разкрие ролята на българистиката за културната идентичност и за изграждане образа на България в Европа и света.

По време на кръглата маса ще се анализира състоянието на академичната българистика в чужбина, включваща преподаването и изследването на български език, литература, история, традиционна и съвременна култура в университетските центрове зад граница. Ще бъдат обсъдени проблемите и предизвикателствата, които съвременният глобализиран свят поставя пред „малките“ европейски езици и култури. Ще се очертаят нови идеи и подходи за стабилизиране и развитие на интереса към българистиката в европейските страни като инструмент за изграждане на положителния образ на съвременна България не само сред академичните среди, но и сред широки обществени кръгове в Европа. В него ще участват около 40 изтъкнати учени от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Литва, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Украйна, Черна гора, Чехия, Швеция, а също и представители на Министерството на образованието и науката.

Програмата можете да видите ТУК.