/Научна конференция „Банатските българи – преди и сега“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Конференцията се организира в рамките на честването на 20-годишнината от създаването на концепцията “Falmis – Uveć falim“ (традиционен поздрав на банатските българи, идващ от поздрава между католици „Хвален да бъде Исус Христос!“ и отговорът „Винаги да бъде хвален“), чието начало е положено през 1998 г. с отпечатването на първия брой на бюлетин със същото име. По-късно дейността на Дружеството се отразява на страниците на Интернет сайт, а през последната година към него се сформира и танцов състав за банатски народни танци.
Целта на конференцията е да бъдат анализирани, дискутирани и популяризирани различни аспекти от историята, културата и идентичността на банатските българи както в миналото, така и в наши дни. В тематичния обхват на конференцията попадат особеностите на многобройните общности на банатските българи в Румъния, Сърбия и България, както и навсякъде по света; ситуирането им в контекста на процесите на европейска интеграция и глобализация от последните десетилетия на ХХI в.
Основните тематични области, около които могат да се обединят докладите на конференцията, са следните:
• Банатските българи в миналото и настоящето;
• Банатските българи между България, Европа и света;
• Религиозна идентичност на банатските българи;
• Културна идентичност на банатските българи – традиция и модерност;
• Локално и национално в културата на банатските българи;
• Банатските българи за себе си и за „другите“
Заявки за участие в конференцията се приемат до 20 декември 2017 г. и трябва да включват тема, кратко резюме на български език, данни за автора и институцията, в която работи, електронна поща за връзка. Заявките се приемат на e-mail: valiavaseva@abv.bg