/Международна научна конференция „Наука и образование в средновековна България”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международна научна конференция „Наука и образование в средновековна България” e едно от основните събития на Института за исторически изследвания на БАН, с което той отбелязва 150-годишнината на Академията. Организатор е секция „Средновековна история“ към института.

Форумът ще се проведе на 2 и 3 декември 2019 г. от 9.00 ч. в големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17). Конференцията ще постави на дневен ред въпроса за образованието от епохата на Средновековието у нас – какви са били учителите тогава и откъде са черпели своите знания, как са се обучавали българите и дали според византийците са били добри ученици.

Участват учени от институти на Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Ивановски държавен университет – Русия, Централноевропейски университет – Унгария, Университет в Белград – Сърбия и други.

С програмата на конференцията можете да се запознаете ТУК.