/Научна конференция на Академичен кръг по сравнително литературознание “Представи и миражи: „чуждото“ в „своята“ литература”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Поредната научна конференция на Академичния кръг по сравнително литературознание на тема „Представи и миражи: „чуждото“ в „своята“ литература“ ще се проведе на 12 и 13 април 2018 г. в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“. Участие ще вземат изследователи от водещи учебни и научни организации като Институт за литература – БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“ и др. Вниманието ще бъде насочено към представянето на етническия и религиозен друг в различните литератури. Ще се търси развитието на отношението към другия в най-широки хронологически и географски граници. От античните варвари до днешните мигранти и бежанци. Насочването към други изкуства също предлага изкушаващи възможности за наблюдения и сравнения.

Проблемни полета на форума ще бъдат още:

  • Кой е другият, кои са другите? Къде минават разделителните линии?
  • Еволюцията в представите за другите. Толерантност и отстъпление от толерантността.
  • Сравнения между образите на другите в различните литератури.
  • Колонизатори и колонизирани – взаимни гледни точки.
  • Чужди модернизатори и свои традиционалисти.
  • Погледът на Другия
  • Сътворяване на Другия (200 години „Франкенщайн“)

С програмата на конференцията можете да се запознаете ТУК.