/Научна конференция с международно участие Българското музикознание, ретроспективи и перспективи (70 години музикознание в БАН)
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

През февруари 2018 г. се навършват 70 години от началото на дейността на Института за музика с музей при Българска академия на науките. По този повод сектор Музика при Института за изследване на изкуствата организира научна конференция с международно участие.
Освен докладите по основната тема, свързани с историята на сектора и на науката за музиката в България, ще бъдат представени и изследвания в основните области на музикознанието: музикална теория, история, етномузикология.