/Национална седмица на четенето
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

От 9 до 13 декември 2019 година Институтът за български език на Българската академия на науките ще вземе участие в Националната седмица на четенето, част от изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и в интернет. Езиковите задачи „Опознай българския език!“ са формулирани върху кратък откъс от известно произведение или гатанка. Предназначението на езиковите задачи е да провокират интереса на българските ученици към четенето и българския език, като едновременно с това насърчат любопитството им и стремежа им към придобиване на нови знания.

По време на Националната седмица на четенето през 2018 година общо 4 590 души решиха езикови задачи в интернет, от които задачите за 5 клас – 1 844 души;  за 6 клас – 1 437 души; за 7 клас – 1 309 души. Отличните резултати при задачите за пети клас бяха 760, за шести – 499, а за седми – 500.

Езикови задачи за пети, шести и седми клас в интернет (2019 година) и материали за преподавателите (2019 година) може да видите на интернет страницата на Института за български език: http://ibl.bas.bg/ezikovi_zadachi2019/

Езиковите задачи са разработени в рамките на проекта на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“, част от програмата  „Образование с наука“  на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.