/Национална среща на LTER Network България и Работна среща по прoект eLTER-H2020
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 23 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. “Ю. Гагарин” № 2, София ще се проведе Национална среща на LTER Network България и Работна среща по Проект “Integrated European long-term ecosystem, critical zones and socio-ecological system research infrastructure (eLTER-H2020). Срещата е  организирана от Секция “Екосистемни изследвания с център LTER- България” към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.

Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките: http://www.iber.bas.bg/?q=bg